Estat d'excepcionalitat de l’aigua per sequera

Dijous, 9 de novembre de 2023 a les 00:00

S’està evidenciant que les sequeres són un fenomen de caràcter cíclic, que estan tenint greus afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliari de competència municipal. La sequera que estem vivint a Catalunya des de finals de 2020 continua agreujant-se. La situació actual és extrema. L’Espunyola es troba en estat d’excepcionalitat. Si arribem a l’estat d’emergència es començaran a aplicar talls del subministrament.

QUÈ ENS IMPLICA L’ESTAT D’EXCEPCIONALITAT?

• No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
• Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir

És prohibit l’ús d’aigua de xarxa per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte pel que respecta al reg de supervivència d’arbres o de plantes que es realitzarà de nit i amb sistemes gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos.

L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

 

Darrera actualització: 09.11.2023 | 09:52