Ets a Ajuntament

Tauler d'anuncis

04-03-2016

Tipus: Anuncis

Modificaciķ Puntual del Pla Especial del Catāleg de Masies i cases rurals de l’Espunyola, en relaciķ a la fitxa número 74, del Vilar dels Sants Metges

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l’article 85 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, s’exposa a informació pública durant el termini d’un mes la Modificació Puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies i cases rurals de l’Espunyola, en relació a la fitxa número 74, del Vilar dels Sants Metges, formulat per l’Ajuntament de l’Espunyola.

L’expedient es pot consultar a les oficines municipals els dimarts i divendres de 09:00 a 14:00, i els dimecres i dijous de 17:00 a 20:00 hores, per tal que qualsevol interessat hi pugui formular al·legacions o observacions que consideri adients al respecte.

 

L’Alcalde.

Rudy Gelinne.

 

L’Espunyola, 4 de març del 2016.

escut espunyola
Ajuntament de l'Espunyola
NIF: P0807700J
Ctra. Solsona a Berga, s/n. 08614 Espunyola
Tel: 938 231 055 . Fax: 938 231 294 . E-mail: espunyola@diba.cat
Accesibilitat
Crédits
Avis Legal
Amb la
col·laboració de: