Ets a El municipi

El municipi en xifres

Dades generals de L'Espunyola

  • Població (1.1.2009): 260 hab.
  • Extensió (km2): 35,26
  • P.J. Administratiu: BERGA Ubicació de l'Espunyola en el mapa de Catalunya i de la comarca
  • Comarca: Berguedà

 

Consulteu els següents enllaços per accedir a diversos informes socioeconòmics i estadístics generats i actualitzats per diferents institucions de Catalunya.


Idescat

Institut d’Estadística de Catalunya

Diputació de Barcelona

Indicadors socials

Informe social

escut espunyola
Ajuntament de l'Espunyola
NIF: P0807700J
Ctra. Solsona a Berga, s/n. 08614 Espunyola
Tel: 938 231 055 . Fax: 938 231 294 . E-mail: espunyola@diba.cat
Accesibilitat
Crédits
Avis Legal
Amb la
col·laboració de: